Album ảnh nổi bật
23 ảnh
Nội thất căn hộ
3 ảnh
Mặt bằng
4 ảnh
Tiện ích Tầng 30
3 ảnh
Tiện ích Tầng 16
3 ảnh
Tiện ích Tầng 2
7 ảnh
Tiện ích Tầng 1- phần 2
9 ảnh
Tiện ích Tầng 1- phần 1
12 ảnh
Mini Event
9 ảnh
Ảnh phối cảnh
Xem thêm